Tel.: 0907 161 347    E-mail: katarina@cenkova.sk

Mgr. Katarína Cenková Klinický psychológ a psychoterapeut

Cenník

Psychodiagnostické vyšetrenie (1 hod.)30 eur
Individuálna psychoterapia detí a adolescentov (do 50 min.)35 eur
Individuálna psychoterapia dospelých (do 50 min.)35 eur
Psychologická konzultácia (do 50 min.)35 eur
Krízová intervencia (do 50 min.)35 eur
Nácvik relaxácie (20 min.)15 eur
Vyšetrenie k povoleniu na zbrojný preukaz (cca 2,5 hod.)70 eur
Vyšetrenie pre SBS - bez zbrane (cca 2,5 hod)55 eur
Vystavenie duplikátu dokladu o psychickej spôsobilosti (pri strate, odcudzení ...)5 eur
Vypracovanie písomnej správy o vyšetrení (pre sociálne účely, školu ....)15 eur

Poplatok za zrušenie sedenia menej ako  24 hodín pred termínom


100% z ceny


Ambulancia nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám.